PROIECT ECO-SCOALACENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE
RAPORT FINAL
AN SCOLAR 2009-2010

DATE DE IDENTIFICARE ALE UNITATII SCOLARE : GIMNAZIUL DE STAT : „Zaharia Boiu”, SIGHISOARA, JUDETUL MURES
Adresa : Strada: Crizantemelor nr. 20
Cod: 545400
Telefon: 0265/775438
E-mail: zahariaboiu@email.ro ; zaharia.boiu@yahoo.com DIRECTOR: prof. MARIANA TAMAS
E-mail : maritamas_2@yahoo.com COORDONATOR : prof. ANCA LAZAR
Specializarea: limba engleza/ limba franceza
Telefon: 0740 / 026156
E-mail: ancasandalazar@yahoo.comNumar de elevi: 574
Numar de elevi implicati in cadrul proiectului:
-majoritatea elevilor scolii si in special clasele primare;
- la actiunile de curatenie si colectare a deseurilor de hartie au participat toti elevii scolii noastre Parteneri: Primaria Municipiului Sighisoara
Sponsorii : Cesiro S.A. , VES S.A., Vivian Prod. S.R.L
Club Rotary Sighisoara
ONG Sighisoara Durabila
Serele Municipiului Sighisoara
Comitetul Reprezentativ al Parintilor Scolii
Agentia pentru Protectia Mediului Mures

ISTORICUL PARTICIPARII GIMNAZIULUI DE STAT „ ZAHARIA BOIU ”
IN PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCOALA

În primul an în care ne-am înscris în Proiectul “Eco - Şcoală”(februarie 2007) am întâmpinat greutăţi în alcătuirea documentaţiei, în antrenarea
elevilor şi, mai ales a părinţilor, în desfăşurarea activităţilor.
Ca orice început, ne-a fost greu, dar în următorii ani de derulare a proiectului am acumulat experienţă şi am înlăturat sau corectat carenţele
avute şi datorită recomandărilor primite din partea Centrului Carpato- Danubian de Geoecologie, în urma evaluărilor documentaţiei depuse.
Gândindu-ne în urmă, aproape în toate tipurile de activităţi ne-a fost mult mai greu. Ne-am lovit de mentalităţi învechite, care au considerat că
eforturile noastre sunt zadarnice şi neînsemnate în schimbarea comportamentului şi atitudinii viitorului cetăţean faţă de mediu.
Alte greutăţi întâmpinate în desfăşurarea planului de acţiune s-au datorat multiplelor acţiuni în care şcoala este împlicată (concursuri, festivaluri,
teze, olimpiade etc)şi care s-au suprapus în calendarul evenimentelor şcolare.
Făcând o analiză critică a propriilor noastre comportamente, constatăm că şi noi, adulţi fiind, ne-am schimbat; privim mediul înconjurător cu
mai multă responsabilitate, comportarea ecologică devenind parte a vieţii noastre.
Astăzi ne bucurăm când în jurul nostru observăm copii, care prin gesturi mici, dovedesc că sunt eco-cetăţeni, mai buni decât adulţii. Situaţii în
care un copil de 7-8 ani ridică o hârtie aruncată la întâmplare de un adult şi o duce la coşul de gunoi, destul de îndepărtat, demonstrează că
educaţia ecologică realizată în şcoală nu a fost în zadar.
Din când în când, abordarea acestei teme în lecţii desfăşurate în natură face viaţa de şcolar mai frumoasă, scoate elevul într-un cadru natural
larg deschis, înlăturând monotonia lecţiilor din spaţiul închis şi restrâns al clasei.
Participarea elevilor la activităţi în aer liber îi stimulează şi le dă un imbold în munca de la clasă.
Sub egida eco-codului propus şi votat de elevi, “Natura - casa noastră”, comitetul Eco - Şcoală şi-a propus să desfăşoare acţiuni de continuare
a educării elevilor în spiritul dragostei pentru natură şi protejarea mediului, considerând că prin exemplul celor mici vom contribui la educarea
adulţilor şi a comportamentului acestora faţă de risipa de apă, de energie electrică şi termică, atât acasă cât şi la locul de muncă. De
asemenea, am demonstrat, prin acţiunile de colectare a unor deşeuri, că putem realiza fonduri proprii, că putem recicla hârtia, salvând viaţa
copacilor.
Implicarea elevilor în amenajarea colţului viu din clase, a spaţiilor verzi din împrejurimi, a contribuit la schimbarea comportamentului lor,
devenind buni cetăţeni, interesaţi să ducă o viaţă sănătoasă, datorită mediului curat în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea zilnic.
Implicarea şi vizita unor specialişti de mediu, în acţiunile întreprinse de elevi, le dă încredere şi îşi dau seama că munca lor este apreciată cu
mult respect de către organele cu putere în luarea deciziilor.
Dotarea şcolii cu diferite materiale suport (planşe, CD-uri), obţinute în urma perfecţionării cadrelor didactice, contribuie la buna desfăşurare a
lecţiilor cu caracter interdisciplinar, în lecţiile de ştiinţe, geografie, educaţie pentru sănătate, abilităţi practice, educaţie plastică, educaţie
muzicală;
Transformarea acestor activităţi extracurriculare în activităţi practice, au contribuit la cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii naturii din care fac
şi ei parte, la înţelegerea relaţiilor existente, la dezvoltarea capacităţilor de a analiza, a sintetiza, a generaliza informaţiile obţinute, la
elaborarea de soluţii şi aplicarea de măsuri practice.
Rezultatele pe termen lung impuse prin acest program se oglindesc, în primul rând, în comportamentul eco-civic, în eco-morala formată prin
educaţie, determinată de activităţile practice, în funcţie de posibilităţile celor mici, pe plan local.
Ne bucurăm că elevii au participat cu plăcere, că s-au instituit echipe de cooperare-colaborare, prin integrarea unui număr mare de elevi şi
părinţi, care au înţeles că natura ne oferă o casă de sănătate, pe care suntem datori să o protejăm.
Educaţia ecologică este de un real folos. Ne dă ocazia să nu fragmentăm “spectacolul naturii”, pe care dorim să-l cunoaştem şi să putem
captiva “spectatorii” (elevii), printr-un scenariu real, intr-un mediu natural. Prin educaţia ecologică elevii trebuie să perceapă că sănătatea
mediului este sănătatea lui.
Elevii trebuie să recepţioneze mesajul ecologiei, ca având un rol vital în existenţa noastră pe Pământ.

In cadrul Proiectului ECO-SCOALA au avut loc diferite actiuni . In luna octombrie a anului 2009 , cu ocazia “ Zilei Internationale a Protectiei
Stratului de Ozon ” actiunea s-a numit : „Un stejar pentru fiecare şcolar” si a avut loc pe platoul Breite.

DESPRE REZERVATIA BREITE
„Rezervaţia cu Stejarii Multiseculari Breite” are o suprafaţă de aproximativ 136 hectare şi se află lângă oraşul Sighişoara (la o distanţă de
aproximativ 2 kilometri). Actualmente este considerată unică în Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte „colecţia” de arbori multiseculari:
într-adevăr, aici există peste 600 de stejari dintre care peste 400 sunt consideraţi ca având vârsta de cel puţin 450 de ani, existând şi stejari cu
vârsta estimată de aproximativ 800 de ani
Actualmente Rezervaţia Breite se află în custodia Fundaţiei Mihai Eminescu Trust şi a Consiliului Local Sighişoara. Această custodie s-a
materializat într-o serie de intervenţii, benefice stejarilor şi biodiversităţii, după cum urmează:

- Începerea unor studii ştiinţifice în parteneriat cu universităţi prestigioase din România şi străinătate (Germania, Anglia etc.). Actualmente
Rezervaţia are trei biologi care lucrează permanent în zonă.
- Conceperea unui plan de management a Rezervaţiei, pe baza rezultatelor studiilor ştiinţifice, care se află la baza intervenţiilor de pe Breite.
Studiile ştiinţifice continuă, pentru a elabora un plan de management adaptiv.
- Intervenţii de management cum ar fi: păşunat controlat, eliminarea carpenului care „invadează” platoul, periclitând stejarii, închiderea şanţurilor
de drenaj, manipularea vegetaţiei în aceste şanţuri. Aceste activităţi s-au desfăşurat prin implicarea şi angajarea comunităţii locale.
- Angajarea unui număr de persoane (managerul rezervaţiei şi patru paznici) şi construcţia unei cabane ca adăpost pentru paznici şi centru de
vizitare.
- Activităţi intense de educaţie ecologică (prezentate pe site-ul Rezervaţiei: http://www.breite.ro/ )
- Organizarea evenimentului „Ziua Rezervaţiei Breite” (5 iunie 2009).
- Organizarea campaniei ”Un stejar pentru fiecare şcolar” în colaborare cu şcolile din Sighişoara ( octombrie 2009). Aceste activităţi s-au putut
efectua prin atragerea de fonduri din partea mai multor finanţatori.

RELEVANŢA PROIECTULUI „UN STEJAR PENTRU FIECARE ŞCOLAR”
Activităţile proiectului sunt priorităţi conform planului de management realizat o dată cu primirea în custodie a rezervaţiei, avizat favorabil de
Academia Română-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Aviz nr. 1561/12.06.2007.
Proiectul evidentiaza două ameninţări în planul de conservare a rezervaţiei:
- lipsa regenerării naturale a stejarilor poate duce în timp la dispariţia habitatului de pajişte cu stejari seculari, prin uscarea acestora şi
înlocuirea lor cu specii de pădure invazive (ex. carpenul).
- impactul antropic tot mai accentuat în ultimii ani, care - în lipsa unei informări şi sensibilizări a vizitatorilor - poate afecta negativ în timp atât
stejarii seculari cât şi flora şi fauna.

Aproximativ 10000 de ghinde au fost adunate în toamna anului 2006 de pe Breite şi plantate într-o pepinieră de la periferia oraşului Sighişoara.
Puieţii de stejari au fost întreţinuţi de Ocolul Silvic Sighişoara.

GRUPUL ŢINTĂ, ZONA GEOGRAFICĂ
Grupuri tinta: 1) Elevii şi profesorii şcolilor din Sighişoara şi familiile acestora.
2) Vizitatorii externi (turişti)
3) Stejarii seculari si biodiversitatea platoului Breite.

Principalul scop al proiectului a fost de a crea o legătură emoţională de lungă durată între copiii din Sighişoara şi rezervaţia Breite, sperandu-se
că elevii participanţi vor rămâne ataşaţi de arborii pe care i-au plantat si se vor intoarce sa-i viziteze si sa-i ocroteasca.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE PLANTARE, PREGĂTIRILE PRELIMINARE
Activităţile de plantare au fost efectuate cu ajutorul şcolilor din Sighişoara (şi satul Şaeş), al administraţiei Rezervaţiei Breite, al personalului
Fundaţiei Mihai Eminescu Trust şi al unui număr de voluntari (vezi mai jos). Toate şcolile din Sighişoara (în număr de 11) precum şi o şcoală
din satul Şaeş şi Clubul Copiilor din Sighişoara au fost implicate: Colegiul Naţional Mircea Eliade, Liceul Joseph Haltrich, Liceul Agricol, Grupul
Şcolar de Industrie Usoara, Gimnaziul Aurel Mosora, Gimnaziul Zaharia Boiu, Gimnaziul Radu Popa, Gimnaziul Victor Jinga, Gimnaziul
Octavian Goga, Gimnaziul Nicolae Iorga, Gimnaziul Miron Neagu, Clubul Copiilor Sighişoara şi Şcoala Generală din Şaeş.
Activităţile cu şcolile au cuprins:
- Stabilirea modelului de lucru (Tibor Hartel împreună cu Administraţia MET şi profesorii de biologie). Planificarea a ţinut cont şi de condiţiile
schimbătoare ale vremii: în caz de ploaie, activitatea s-ar fi amânat. Din fericire nu a fost cazul, vremea fiind bună pe toată durata activităţilor
(24-29 octombrie).
- Întâlniri cu directorii şcolilor, profesorii interesaţi precum şi elevii şcolilor (cu excepţia Şcolii Generale din Şaeş) în vederea prezentării
obiectivelor proiectului. Cu această ocazie s-a stabilit şi ordinea ieşirii şcolilor, gruparea lor, locurile de întâlnire, profesorii însoţitori etc.
Sumarul proiectului a fost trimis la fiecare şcoală, atât în format electronic, cât şi personal, în format printat. Această activitate a fost efectuată
de Tibor Hartel.
- Prezentări susţinute pentru elevi şi profesori despre Rezervaţia Breite şi activităţile care vor fi desfăşurate. Au avut loc în total 18 prezentări la
care au participat aproximativ 800 de elevi şi 30 profesori. Activitatea a fost desfăşurată de Tibor Hartel.
- Întocmirea listelor preliminare cu 600 elevi care s-au arătat interesaţi. Pe baza acestor liste preliminare s-a organizat producerea a 600 tricouri
şi şepci precum şi a hranei pentru fiecare zi. Aceste activităţi au fost desfăşurate şi coordonate de către Tibor Hartel împreună cu directorii şi
profesorii şcolilor şi Oliviu Marian (comunicare MET).
- Înştiinţarea părinţilor a fost făcută în mare parte de către profesorii şcolilor.
- Listele elevilor au fost verificate şi în ziua plantărilor, prin efectuarea prezenţei. Statisticile finale în acest sens au ţinut cont doar de elevii care
au fost prezenţi efectiv la activitate.
- Înştiinţarea poliţiei comunitare şi a serviciului de urgenţă de către Oliviu Marian şi Tibor Hartel. Ambele instituţii au manifestat interes şi sprijin
faţă de proiect.

Activităţile efectuate de către Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi Administraţia Rezervaţiei Breite au fost următoarele:
- Promovarea în mass media a activităţilor, realizată de Oliviu Marian (MET).
- Relaţia cu Ocolul Silvic Sighişoara pentru organizarea scoaterii şi a transportului puieţilor din pepinieră şi consultarea la plantare a fost
menţinută de către Lucian Holban (administraţia Rezervaţiei Breite).
- Achiziţionarea uneltelor necesare pentru plantat (lopeţi, cisterne cu apă etc.) a fost de asemenea coordonată de Lucian Holban.
- Producerea a 600 de tricouri şi 600 şepci (unul pentru fiecare elev participant) a fost coordonată de Codruţa Vrânceanu şi Oliviu Marian (MET).
- Producerea unor plăcuţe rezistente pentru a fi puse pe fiecare stejar plantat, în vederea numerotării acestora şi localizării lor cu GPSul
(organizată de Oliviu Marian, MET).
- Îngrădirea a 500 puieţi plantaţi precum şi a altor 1500 puieţi de stejari sădiţi pe cale naturală - activitate efectuată de Cosmin Ioan Moga,
biolog şi administrator al Rezervaţiei Breite.

DERULAREA PLANTARILOR
Activităţile au fost derulate conform planului iniţial fără existenţa vreunui conflict. Activităţile au început sâmbătă 24 octombrie şi au durat 5 zile
consecutiv până la 29 octombrie, cu excepţia zilei de 28 octombrie. Elevii au participat la cursurile normale până la ora 11.00. Activităţile de
plantare au durat cel mult 2 ore, elevii ajungând acasă cel târziu la ora 16.00 (uneori chiar la ora 14.00).
Traseul efectuat până la Rezervaţia Breite nu este dificil, nu prezintă pericole, şi poate fi parcurs pe jos de toate categoriile de vârstă. Ritmul de
mers a fost în permanenţă ajustat conform cerinţelor grupurilor. S-a încercat minimalizarea numărului de treceri peste şosele intens circulate
(maximum o trecere de acest gen, efectuată fără probleme). Condiţiile de lucru în Rezervaţie sunt prielnice pentru plantare. Un număr de 8
persoane au fost în permanenţă prezente din partea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust.


Elevii şi profesorii însoţitori de la Gimnaziul de Stat ,, Zaharia Boiu “ care au participat la actiunea de plantari de stejari pe platoul Breite, din
data de 25 octombrie 2009:
Profesorii participanti: prof. Ioan Bucur, prof. Zaharie Stroian , prof. Sandor Szatmari.
Elevii participanti sunt din clasele a VII-a S. si a VIII-a S. Baba Iulian, Barabás Róbert, Bardaş Răzvan, Bârsan Alexandru, Borş Ionuţ, Brişcoiu
Daniel, Burian Paul, Butunoi Alexandru, Flesar Radu, Frandes Bogdan, Jeleriu Alexandru, Macovei Flaviu, Olteanu Bogdan, Pandrea Iulian,
Păpară Răzvan, Pop David, Popa Bogdan, Rad Cosmin, Şandru Lucian, Savut Raul, Stăruială Cosmin, Szölösi Róbert, Varga Stefan.